Upravit stránku

Vizualizace a řízení vodárenské sítě ve městech Nikósie a Larnaka (Kypr)

V roce 2009 vypsala Vodárenská správa města Larnaka výběrové řízení na dodávku a instalaci systému řízení a vizualizace vodárenské sítě a nádrží na pitnou vodu ve městech Nikósie
a Larnaka na Kypru. Společnost požadovala vybudovat moderní monitorovací a řídicí síť pro maximální operativnost. Celý kontrakt vyhrálo konsorcium WaterSCADA, tvořené čtyřmi společnostmi – PROTECO (realizace samotné instalace řídicího a vizualizačního systému), Teco (dodavatel řídicích systémů Foxtrot), GEOVAP (dodavatel vizualizačního SCADA/HMI systému Reliance) a G.M. Advantec Ltd (zodpovědnost za řízení projektu, dodávku a instalaci solárních panelů a obsluhu celého systému).

Řídicí a monitorovací systém sestává z PLC Tecomat Foxtrot (s několika rozšiřovacími moduly), které jsou nainstalovány v autonomních vodárenských stanicích rozmístěných v obou městech.
V Nikósii je takových stanic 45, v Larnace 21. Dvě třetiny stanic jsou napájeny ze sítě 230 V. Jedna třetina stanic je vybavena autonomním solárním napájecím systémem. Každá stanice měří průtok a tlak vody před a za vodoměrem a tlakovým regulačním ventilem. Příkazem z centrálního serveru mohou stanice rovněž uzavřít přísun vody.

 

Všechny vodárenské stanice jsou navíc vybaveny GPRS/EDGE routery od společnosti Conel, které tvoří lokální síť (LAN). Tato síť je přes internet spojena s centrálním serverem ve virtuální privátní síti (VPN).

 

Každé město má svůj samostatný centrální server komunikující bezdrátově se všemi stanicemi spadajícími do jeho vodárenské sítě. Základ uživatelské aplikace na těchto serverech tvoří SCADA/HMI systém Reliance 4 (Control Server), který se stanicemi komunikuje pomocí protokolu IEC 60870-5-104. Pro možnost nahlížení na vizualizační obrazovky jednotlivých vodárenských stanic přes internet byla použita aplikace Reliance 4 Web Client. Webový klient umožňuje pracovníkům obsluhy zobrazit vizualizaci v jejich stolním PC nebo notebooku ve standardním webovém prohlížeči (např. Internet Explorer).

 

Vodárenská správa neprovozuje klasický dispečink s dispečerem, ale soustřeďuje se na krátkodobé a dlouhodobé monitorování přítoků a odtoků z nádrží a ze stanic na vodovodním řadu. O důležitých nebo mimořádných událostech se pracovníci dozvídají z emailů nebo pomocí SMS, které jsou automaticky generovány a rozesílány systémem Reliance.

 

Systém Reliance spravuje velké množství alarmů. Ty jsou sdruženy do několika skupin. Každé skupině alarmů lze nastavit uživatelská pravidla. V pravidlech je možné nastavit, kterým pracovníkům budou vybrané alarmy odeslány jako SMS zpráva nebo email.

 

Veškerá data ze všech stanic jsou ukládána v databázi. Pro potřeby vodárenské správy systém Reliance generuje přehledové sestavy na základě dynamicky vytvářených SQL dotazů. SCADA systém Reliance vytváří denní sestavy, které jsou posílány příslušným pracovníkům, a rovněž umožňuje zobrazit denní, měsíční a roční sestavy, dále pak bilanční sestavy za účetní období
a souhrnné sestavy všech vzniklých alarmových hlášení. Průběžným monitorováním průtoků
a především minimálních nočních průtoků zaměstnanci vodárenské správy zjišťují, jaké části sítě vyžadují kontrolu úniků ve vodovodním řadu, aby bylo zaručeno ekonomičtější a účinnější využití vodních zdrojů.

Řídicí systém:67 x Teomat Foxtrot
Vizualizace:Reliance 4

 

Topologie projektu

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti